Candidate Details

Rashtriya Vikas Manch Party

Manoj Kumar Mishra

Varanasi

Uttar Pradesh

30th April, 2019 12:01:38 PM

Rejected

Affidavit

     

Download Count 92

Affidavit Uploaded : 30th April, 2019 12:01:58 PM

Candidate Personal Details

Mangaldev

Manoj Kumar Mishra

N15/527, Jivdhipur Post Bazardiha

male

50