Candidate Details

Sanatan Sanskriti Raksha Dal

Radhey Mohan

Varanasi

Uttar Pradesh

30th April, 2019 02:36:28 AM

Rejected

Affidavit

     

Download Count 9

Affidavit Uploaded : 30th April, 2019 02:36:47 AM

Candidate Personal Details

Rampreet

Radhey Mohan

Gram-Tarkulahan, PO, Fareedpur

male

40