Candidate Details

Jan Adhikar Party

Rajeev Ranjan Kumar

Nalanda

Bihar

29th April, 2019 09:35:49 AM

Accepted

Affidavit

     

Download Count 43

Affidavit Uploaded : 30th April, 2019 12:33:11 PM

Candidate Personal Details

Vinod Prasad

Rajeev Ranjan Kumar

Vill-Saraiya,Post-Damodarpur Valdha,Thana-Nagarnusa

male

25