Candidate Details

Rashtriya Shoshit Samaj Party

Sukhapal Singh Pal

Hamirpur

Uttar Pradesh

3rd September, 2019 05:45:16 AM

Accepted

Affidavit

     

Download Count 26

Affidavit Uploaded : 3rd September, 2019 05:45:32 AM

Candidate Personal Details

SUMER

Sukhapal Singh Pal

H. No.-323,Pathakpura

male

50